Jak nainstalovat XMRig na Raspberry Pi 4b

Jak nainstalovat XMRig na Raspberry Pi 4b

04/06/2021 Vyp Od fotusnovus

V tomto článku si názorně ukážeme jak nainstalovat na vaše Raspberry Pi 4b s 8GB ram program XMRIig prostřednictvím příkazového řádku. Je to velice jednoduché, celou instalaci může proběhnout na dálku a u zařízení ani nemusíte být.

  1. ssh uživatel@ip adresa zařízení ( budete vyzváni k zadání přístupového hesla daného uživatele )
  2. sudo su ( budete vyzváni k zadání hesla, přejdete do root uživatele )
  3. apt-get update
  4. apt-get upgrade
  5. apt install git build-essential cmake libuv1-dev libmicrohttpd-dev libssl-dev hwloc libhwloc-dev
  6. cd
  7. git clone https://github.com/xmrig/xmrig.git
  8. cd xmrig
  9. cmake .
  10. make